A gallery named Sue

Wat is het nou: de KunstKoop

Via deze regeling van het Mondriaanfonds stimuleert de overheid de aanschaf van Nederlandse kunst door particulieren. Het stelt je in staat om tegen gunstige voorwaarden door middel van een lening een kunstwerk te kopen. De koper betaalt het totaalbedrag niet ineens, maar sluit een renteloze lening af.

Het Mondriaanfonds neemt de rente voor zijn rekening, 100 % kunst tegen 0% rente. Hiervoor heeft het Mondriaanfonds een overeenkomst gesloten met de ABN AMRO. Sinds 1997 hebben al meer dan 43.000 kopers gebruik gemaakt van deze regeling en voor meer dan 134 miljoen aan kunstwerken aangeschaft.


Is de Kunstkoop regeling van toepassing in elke galerie?

Nee, aan de KunstKoop doen zo’n 120 galeries mee, verspreid over het hele land. De deelnemende galeries zijn door het Mondriaan Fonds geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.


Hoe het werkt

Je ziet een kunstwerk wat je bevalt en besluit dit aan te schaffen. Je sluit met de galeriehouder een koopovereenkomst en doet een aanbetaling van minstens 10%. Daarna verzend je het aanvraagformulier voor de lening naar de ABN AMRO. Die bericht je of de lening wordt verstrekt. Als dit het geval is, onderteken je het leencontract. ABN AMRO betaalt het totaalbedrag van de lening dan rechtstreeks aan de galerie. De rente van de lening wordt voor jou door het Mondriaan Fonds aan ABN AMRO betaald. Wordt de lening niet verstrekt dan wordt de koop ontbonden.


Een aantal voorwaarden op een rij

- de regeling geldt voor kunstwerken (min. 750 euro) van ná 1945 van nog levende kunstenaars
- lening maximaal 7.000 euro per kunstwerk
- aanbetaling: minimaal 10% van de prijs
- looptijd lening is maximaal drie jaar
- minimaal 22,50 euro per maand aflossen
- ABN AMRO Bank bepaalt of de lening wordt toegekend
- alleen voor particulieren in de leeftijd van 18-75 jaar
- de galerie wijst u op de regeling maar adviseert en bemiddeld niet, de galerie en het Mondriaanfonds vervullen bij het directe contact tussen koper en bank geen rol en hebben geen inzage in de financiële gegevens van de koper.

Voor de volledige voorwaarden en de kleine lettertjes zie de site van de ABN AMRO en het Mondriaanfonds.


Hoe bereken ik mijn maandelijkse lasten

het Mondriaanfonds heeft hier een handig schema voor gemaakt